Lokaler i Middelfart

I Teglgårdsparken 100 (Sundhedshuset) har vi 330 m2 ledige i bygning, hvor læger og tandlæger er øvrige lejere.

Tidligere anvendelse: Lægeklinik

Opdeling i mindre lejemål mulig.